Bronnenlijst

Broncode Bronomschrijving Bronbestand
frl NLOP

Dolk, W. v., Nieuw licht op het Oud Panwerk te Leeuwarden

frl K+P4

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 4, Frentsjerteradiel en Frentsjer

frl SN1967

Halbertsma, H., Sporen van een middeleeuwse steenoven ontdekt bij ijsbaan, Sneeker Nieuwsblad 21 sept 1967

frl BerM

V.d. Mey's steenfabrieken te Berlikum, in Nieuwsblad van Friesland, 15 juni 1906

frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl R&W

Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954

frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl kad 1832

Kadastrale gegevens 1832, te raadplegen via de website HISGIS